Et forbrugervenligt alternativ til domstoleneAnkenævnets formål er at medvirke til en nem, hurtig og billig løsning af uoverensstemmelser mellem private forbrugere og medlemmer af enten ELFO eller Dansk VVS. Med andre ord: et forbrugervenligt alternativ til en dyr og langvarig retssag.

Ankenævnet består af en uvildig, juridisk formand, to repræsentanter udpeget af forbrugerorganisationerne samt to repræsentanter udpeget af ELFO for elankenævnets vedkommende, og Dansk VVS for VVS-ankenævnets vedkommende.

Garantiordninger
ELFO-garanti og Dansk VVS Garanti garantiordning er skabt for at sikre, at en klage ikke er forgæves. Får man medhold i ankenævnet, og er installatøren i mellemtiden gået konkurs, træder garantiordningerne til og dækker tabet.

Ankenævnene og garantiordningerne dækker dog kun arbejde, der er udført af installatører, der er medlem enten af Dansk VVS eller ELFO.

Se derfor efter elmærket eller Dansk VVS Garanti-logoet næste gang du skal have udført installationsarbejde.

Hvis du har spørgsmål, så kontakt:

Ankenævnet for Elinstallationer        
Viengevej 100    
8240 Risskov  
Telefon 87 41 77 90
Kontortid alle hverdage mellem kl. 10.00 og 12.00

eller

Dansk VVS Garanti                                                   
Viengevej 100                                 
8240 Risskov
Telefon 87 41 77 95
Kontortid alle hverdage mellem kl. 10.00 og 12.00