Hvad er solceller?

 

Solenergi er en af verdens reneste og naturligste energiformer. Gennem en foto voltaisk proces (PV) udnytter solcellerne en lille del af den enorme energimængde, som solen udsender.

 

Hovedparten af de danske solcelleanlæg er net tilsluttede anlæg. Her supplerer den solcelleproducerede strøm husstandens elforsyning, og der kan afregnes efter nettomålingsordningen.

 

Inverter

Paneler    

                                                Få et uforpligtende tilbud

                                                kontakt rl@kl-teknik.dk